HARBOØRE TANGE

Gennem årtusinder har en sandtange dannet grænse mellem Vesterhavet og Limfjorden. I 1862 brød havet igennem tangen ved Thyborøn og skabte det, vi nu kender som Thyborøn Kanal – Limfjordens udmunding til Vesterhavet. I dag er menneskeskabt kystsikring, sluser og diger en forudsætning for, at Harboøre Tange er stabil nok til, at fisker- og havnebyen Thyborøn kan ligge her. Harboøre Tange blev fredet i 1984, og området regnes for en af de vigtigste engfuglelokaliteter i Danmark.www.naturstyrelsen.dk