FILSØ

Filsø er Danmarks sjettestørste sø og et helt unikt naturområde, som er rasteplads for 234 forskellige fuglearter. Søen blev i 1940-1947 afvandet til fordel for landbrugsarealer, men i 2012 blev søen genskabt som et af Danmarks største naturgenopretningsprojekter. Området ejes af Aage V. Jensens Naturfond. Der er flere fugletårne i området, og ved Filsøgård kan du besøge skolestuen og Ellipse-broen, som blev etableret i 2017. Rundt om Filsø kan man følge panoramarute 406.

www.visitvesterhavet.dk