BALLUM SLUSE

Ballum Sluse er et sluseværk ved udløbet af Brede Å. Slusen indgår i Ballum-Astrupdiget, og sammen beskytter de bagvedliggende Ballum Enge mod oversvømmelse i tilfælde af stormflod. Byggeriet af slusen gik i gang i 1914, men blev forsinket af Første Verdenskrig. Store dele af anlægsarbejdet blev pålagt franske og russiske krigsfanger, og i 1915 stod det egentlige sluseværk færdigt. Den nærliggende Ballum Slusekro blev bygget samme år og er et helt naturligt besøgspunkt ved slusen.

www.romo-tonder.dk