BAGGES DÆMNING

Bagges Dæmning finder du i den nordlige ende af Ringkøbing Fjord. Dæmningen blev med stor møje og besvær oprindeligt anlagt tilbage i midten af 1800-tallet for at indvinde landbrugsjord. Men allerede et år efter, at den blev bygget, brød vandet igennem to steder efter en storm, og projektet blev opgivet. I dag er forbindelsen dog blevet genetableret med to broer, som lukker hullerne og giver de besøgende en enestående naturoplevelse ved at gå eller cykle ”ude i fjorden”. Turen over Bagges Dæmning kan tages som en lille omvej med slut lige inden Søndervig tilbage på Vestkystruten.

www.visitvesterhavet.dk